Projekti toetab EAS Estonia

TET Estel osales Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toel projektis: Uue põlvkonna sagedusmuundur.

Projekti algus ja lõpp: 22.07.2019 – 21.07.2021

Projekti kogumaksumus on 148 064,00 eurot, millest omafinanseering on 65% ja toetus  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest – 35%.

Projekti eesmärk on

-uue kvaliteetse ja funktsionaalse toote väljatöötamine induktsioonsoojendite valdkonnas, et luua „uue põlvkonna sagedusmuundur“, mis hõlmaks nii aastate kestel väljatöötatud lahenduste aluspõhimõtteid kui ka uuenduslikku lähenemist toote struktuuri ja algoritmi ehitusideoloogiasse. Mõiste „uue põlvkonna sagedusmuundur“ puudutab IGBT transistoripõhiste muundurite sarja, milles on realiseeritud unifitseerimise, modulaarsuse ja tehnoloogilisuse printsiibid ning kasutatud ka uusi algoritmilisi juhtimismeetodeid, mis suurendavad toote töökindlus- ja tõhususnäitajaid.

-uue seadme kaudu suurendada ettevõtte ekspordipotentsiaali, rahvusvahelist konkurentsivõimet, laiendada osalust rahvusvahelistel turgudel, leida uusi kliente, partnereid, esindada riiki rahvusvahelisel areenil.

- ettevõtte tulude kasv, kvalifitseeritud spetsialistide töökohtade hoidmine ja tulevikus loomine.

-Eesti toote levimine EL ja tulevikus ka teiste riikide turgudel.

Projekti tulemus: kõigi tehtud tööde tulemusel töötati edukalt välja, valmistati, katsetati, tarniti tellijale ja rakendati tööle uue põlvkonna sagedusmuundur induktsioonkuumutuse jaoks.

Juba kasutuselevõtmise- ja seadistustööde tegemise ajal väljendas tellija järgmise samalaadse toote tellimise ja kasutuselevõtmise huvi, mis tõestab projekti õnnestumist ja valitud tehniliste lahenduste õigsust.

Viimased uudised